Förvaltning

Anna Fornell tar emot dig och hjälper dig att hitta den bostad som passar dig. Hon är också den som handhar hyresreskontrakt och bokföring.
Sami Kihlström, han handhar inköp, fastighetsunderhåll och övrig förvaltning.